s.p ali d.o.o?

V prejšnjih blogih smo spoznali priporočljiva opravila, ki jih je potrebno izvesti, v kolikor se podjetništva lotevamo zato, ker si želimo nekaj zaslužiti in od tega tudi živeti.

Preden se bomo podali odpirati podjetje je dobro, da poznamo nekatere posebnosti. Najbolj pogosti obliki podjetji sta s.p samostojni podjetnik in d.o.o družba z omejeno odgovornostjo.

In kakšni sta razliki?

S.p je fizična oseba z dejavnostjo, torej podjetje lahko odpremo sami kar preko interneta na portalu e vem. D.o.o pa je pravna oseba in se vodijo stvari preko sodišča.
S.p ne potrebuje osnovnega kapitala, torej lahko prične z ničle, medtem, ko d.o.o za ustanovitev potrebuje osnovni kapital v višini 7.500€.
Tako s.p kot d.o.o potrebujeta računovodstvo. Kdor meni, da računovodstva ne potrebuje se moti. Sicer pa zakaj bi nekdo, ki se ukvarja s fasaderskimi deli se ukvarjal še z računovodstvom in davki? Naše mnenje je, da naj vsak dela tisto, kar najbolj zna, saj le tako dela dobro.
Tako s.p kot d.o.o lahko vodita enostavno ali dvostavno knjigovodstvo, enostavno pod določenimi pogoji.
S.p in d.o.o lahko ugotavljata davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov normiranih odhodkov ali dejanskih prihodkov dejanskih odhodkov.
S.p. pri dohodnini, če ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov lahko uveljavlja vse olajšave, ki jih predvideva zakon o dohodnini. Stopnja davka pa je odvisna od dohodninske lestvice, najmanjša stopnja je 16%.
D.o.o lahko olajšave pri dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih uveljavlja le tiste, ki jih predvideva zakon o davku od dohodka pravnih oseb. Stopnja davka je 19%.
S.p, če ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov plačuje končni davek v višini 20%.
S.p odgovarja upnikom z vsem svojim premoženjem, družbeniki d.o.o pa odgovarjajo le do višine svojih vložkov pod posebnimi pogoji.
Tako s.p kot d.o.o imata lahko zaposlene delavce.
Pri s.p kot rečeno, ker odgovarja za svoje obveznosti z vsem, kar ima velja tudi prost pretok denarja med podjetnikovim gospodinstvom in podjetjem, d.o.o ne more prosto razpolagati z gotovino podjetja, ker to ni njegova last.

Hvala, da ste si vzeli čas in prebrali prispevek s.p ali d.o.o?.
Prosimo vas, da si vzamete še trenutek časa in odgovorite na nekaj kratkih vprašanj, ki nam bodo v pomoč pri pripravi novih vsebin na našem blogu. Vprašalnik je anonimen.

1) Je blog zapis, ki ste ga ravnokar prebrali koristen?
2) Ste v pravkar prebranem zapisu našli vse informacije, ki ste jih iskali?
3) Kolikšna je verjetnost, da bi pravkar prebrani blog zapis priporočili svojim znancem/prijateljem?
4) Da vemo kakšna struktura oseb bere naš blog vas prosimo, da označite svoj spol:
5) Prosimo, da izmed ponujenih možnosti izberete v katero starostno skupino sodite.

Hvala za vaše sodelovanje v tej kratki anketi.Ta vnos je bil objavljen v Podjetniška šola. Zaznamek za trajno povezavo.