Računovodstvo da ali ne?

Ne zato, ker se naše podjetje primarno ukvarja z računovodstvom ampak zato, ker želimo razjasniti nekatere dvome oz pomisleke pišemo ta blog.

Zadnje čase v naši sloveniji poslušamo, kako vlada skrbi za zmanjšanje administracije, ki bi čudežno polepšala življenje podjetnikov, s tem pa umetno krepi teorijo, da računovodstva ne potrebujemo, da lahko vse sami in, da je to povsem nepotreben strošek.

S tem se sicer dela škoda po eni strani podjetjem, ki to vrsto storitev nudimo, po drugi strani pa se zavaja podjetja in podjetnike, ki se jim nalaga dodatno delo, ki ga sicer drugače opravlja računovodja.

Vsi poslovni subjekti moramo enkrat letno izdelati zaključni račun, ki je v grobem sestavljen iz bilance stanja na presečni dan ter iz izkaza poslovnega izida za obdobje poročanja.
Bilanca izkazuje sredstva, to je to, kar podjetje ima in je na strani Aktive ter pasivo ali obveznosti do virov sredstev oz kaj podjetje dolguje.

Izkaz poslovnega izida pa izkazuje razliko med prihodki in odhodki v danem časovnem intervalu. Če so prihodki večji od odhodkov potem pravimo, da ima podjetje dobiček in ta dobiček je seveda obdavčen, če pa so odhodki višji od prihodkov pa je izguba.

Da pa lahko izdelamo takšne računovodske zaključne račune moramo voditi poslovne knjige, ki jih moramo enkrat letno zaključiti.

Ker so med nami ljudje, ki menijo, da računovodstva ne potrebujejo, ker znajo vse in se tudi na nek način precenjujejo je potem konec leta kriza in stres, ker je potrebno vse vnesti v poslovne knjige, jih zaključiti ter izdelati gornje obračune.

Računovodstvo pa ni samo izdelava zaključnega računa, ki bo mimogrede za 2016 nekaj posebnega, ampak je računovodstvo še veliko več.

Zakaj bo zaključni račun za 2016 nekaj posebnega?

S 1.1.2016 je stopil v veljavo novi kontni okvir, kajti s tem datumom se uporabljajo tudi novi slovenski računovodski standardi objavljeni tudi na naših spletnih straneh.

Posledica je, da je vsaj pri samostojnih podjetnikih izjemno veliko sprememb. Glavna sprememba je že ta, da se po novem bilanca ne konča pri AOP38 ampak se nadaljuje do AOP96. V celoti pa je spremenjen tudi izkaz poslovnega izida, ki se tokrat pričenja pri AOP110 in dalje. Torej povsem nova ureditev, ki jo pravilno lahko izdelajo le računovodje, ki se s tem ukvarjamo.

Kot smo že ugotovili ni računovodstvo le izdelava zaključnih računov konec leta. Tukaj je še pravilno obračunavanje prispevkov, rokovna skladnost, torej skrbeti je potrebno, da je dokumentacija pravočasno oddana na pristojne institucije.
Ponujena vam je pomoč za svetovanje, pomagamo vam lahko tudi pri finančnih odločitvah, saj se skozi pogovor poišče prava pot, ki pa je za poslovanje izjemnega pomena. Če so vam dostopne le ažurne informacije in vam je stanje financ poznano v vašem podjetju potem se lahko vleče tudi pravilne in pravočasne poteze.

Kako izbrati pravega?

Finance so za vsako osebo skoraj tako pomembne in intimna stvar, kot je intimno življenje posameznika, zato je izjemno teško se odločiti za nekoga, ki bo delal za nas.

Mnogokrat poslušamo izjave strank, da si sicer želijo zamenjati računovodstvo, a se bojijo, da se trenutnemu računovodji nebi zamerili, ali pa, da nam ta celo nebi škodoval, saj veliko o nas ve.

Za lažjo primerjavo si vzemite odvetnike. Odvetnikov tudi ne najemamo zaradi zaupanja pač pa zaradi njihove profesionalnosti, ker vemo oz vsaj upamo, da nam bo pomagal v pravdni zadevi v našo korist. Seveda bo zato vzel določeno plačilo a to ni bistveno.
Tako, kot odvetnika lahko zamenjamo, če ne dela v skladu z našimi pričakovanji tako lahko brez slabe vesti zamenjate tudi računovodjo.

In na kaj je dobro, da ste pozorni?

Prva in zelo pomembna stvar, ko se odločate za računovodstvo je ta, da ima oseba, če gre za posameznika to dejavnost registrirano in vpisano v poslovnem registru. Torej to pomeni, da delo lahko opravlja.

Ker danes ni nekega pravega nadzora na trgu je takšnih in drugačnih oseb, ki se ukvarjajo s financami, kot listja in trave. Naš predlog je, da se izogibate raznih Mick in Janezov, ki vam bodo vaše posle vodili za 10€ mesečno in seveda na črno.

Druga pomembna stvar pri računovodstvu je, da ima kaj za pokazat.

Prav tako, kot smo že pisali v preteklih blogih bodite pozorni ali oseba, ki registrirano opravlja dejavnost, sedaj je govora le še o registriranih tisti na črno so nelojalna konkurenca obstaja na internetu. Pomembno je, ali ima podjetnik oz podjetje svojo spletno stran in na njej objavljen tudi morebiti cenik. Prav tako vam lahko da misliti tudi elektronska pošta. Če bo elektronska pošta nekdo@siol.net ali podobno, torej, da za znakom afna ne bo naziv podjetja je kredibilnost takega podjetja lahko tudi vprašljiva.

Tretji korak pri izbiri računovodstva pa je pogovor. Le skozi pogovor boste ugotovili, ob predpostavki, da sta prva dva pogoja izpolnjena ali je oseba s katero boste sodelovali res tisto, kar piše, ali kaj zna.

Zadnji korak pred pričetkom dela pa je podpis pogodbe. Od računovodje zahtevajte, da vam pripravi pogodbo, kajti v primeru težav je pogodba edini dokazljiv pravni dokument, ki veže obe pogodbeni stranki.

Če pa vam računovodstvo omogoča, da lahko svoje poslovanje tudi sami spremljate in gre v oblak, potem imate vse.

In vse našteto imamo tudi mi v podjetju Eviras, kjer imamo cenike objavljene, svojo spletno stran, svoj blog, kar veste, če to berete, hkrati pa smo odzivni takoj in pridemo tudi k vam na sedež vašega podjetja na sestanek v skladu z dogovori.

Vabljeni v Eviras, kjer delamo: Kvalitetno in poceni, da se konkurenca peni!

Hvala, da ste si vzeli čas in prebrali prispevek Računovodstvo da ali ne?.
Prosimo vas, da si vzamete še trenutek časa in odgovorite na nekaj kratkih vprašanj, ki nam bodo v pomoč pri pripravi novih vsebin na našem blogu. Vprašalnik je anonimen.

1) Je blog zapis, ki ste ga ravnokar prebrali koristen?
2) Ste v pravkar prebranem zapisu našli vse informacije, ki ste jih iskali?
3) Kolikšna je verjetnost, da bi pravkar prebrani blog zapis priporočili svojim znancem/prijateljem?
4) Da vemo kakšna struktura oseb bere naš blog vas prosimo, da označite svoj spol:
5) Prosimo, da izmed ponujenih možnosti izberete v katero starostno skupino sodite.

Hvala za vaše sodelovanje v tej kratki anketi.Ta vnos je bil objavljen v Podjetniška šola. Zaznamek za trajno povezavo.