Minimalna plača na 700€ neto?

Na petek 13 je v sloveniji zaokrožila vest, da nekateri poslanci v državnem zboru skupaj s sindikalisti načrtujejo spremembe za dvig minimalne plače na 700€ neto.

In kaj to pomeni?

Preden odgovorimo na vprašanje kaj to pomeni in ali je res to v korist delavcev, ali gre za kakšno drugo korist je potrebno najprej razjasniti dva pojma in sicer bruto ter neto.

Kaj je bruto?
Bruto znesek je znesek, ki vsebuje vse davke, ki pripadajo temu znesku, neto znesek pa je znesek, ki ostane bodi si delavcu, podjetniku oz osebi še le potem, ko plača vse davke.

Primer:

Gospodinjstvo je prejelo račun za elektriko v višini 50,00€. To je bruto znesek, saj vsebuje tudi 22% ddv (Davek na dodano vrednost). Gospodinjstvo ta znesek 50,00€ plača. To pa ni prihodek podjetja, ki je poslalo račun za elektriko, saj je podjetje, ki je davčni zavezanec primorano obračunati 22% ddv in ga tudi plačati. Če od 50,00€ odštejemo ddv dobimo 40,98€ torej neto znesek in dejanski prihodek podjetja.

In sedaj si poglejmo plačo po trenutni ureditvi, nato pa bomo pogledali še spremembe, ki so predlagane oz o katerih se razmišlja.

Vedno se govori o zneskih bruto, zato moramo govoriti tudi tukaj o bruto znesku pa, čeprav je predlog, da bi minimalna plača znašala 700€ neto in ne bruto!

Minimalna plača v sloveniji za polni delovni čas torej 40 ur tedensko od 1.1.2016 znaša 790,73€ seveda bruto.

Sedaj pa si poglejmo konkreten izračun brez dodatkov na delovno dobo, brez povračila prevoza na delo in iz njega, prehrane med delom.

Izračun z minimalno bruto plačo za mesec november 2016 za polni delovni čas 40 ur na teden:

Osnovna plača: 790,73€ bruto
Opis Na uro % Osnova Znesek
Redno delo 168,00 ur 4,49 100,00 754,79
Državni praznik 8,00 ur 4,49 100,00 35,94
SKUPAJ BRUTO PLAČA 176,00 790,73

Prispevek za starševsko varstvo (razl. do min.) 0,10 18,33 0,02
Prispevek za zaposlovanje (razl. do min.) 0,14 18,33 0,03
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 790,73 122,56
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 790,73 50,29
Prispevek za zaposlovanje 0,14 790,73 1,11
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 790,73 0,79
Skupaj prispevki delavca 174,80

Splošna olajšava 275,22
Akontacija dohodnine 340,71 54,51
SKUPAJ NETO 561,42

Povračilo stroškov do uredbe vlade – prevoz 21,00 dni 100,00 0,00
Povračilo stroškov do uredbe vlade – prehrana 21,00 dni 100,00 0,00
Skupaj pribitki 0,00

ZA IZPLAČILO 561,42

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85 790,73 69,98
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,56 790,73 51,87
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 790,73 0,79
Prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 790,73 4,19
Prispevek za starševsko varstvo (razl. do min.) 0,10 18,33 0,02
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje IZ (razl. do min.)* 15,50 18,33 2,84
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje NA (razl. do min.) 8,85 18,33 1,62
Prispevek za zdravstveno zavarovanje IZ (razl. do min.)* 6,36 18,33 1,17
Prispevek za zdravstveno zavarovanje NA (razl. do min.) 6,56 18,33 1,20
Prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni NA (razl. do min.) 0,53 18,33 0,10
Skupaj prispevki organizacije 129,77
SKUPAJ STROŠKI PLAČ 924,51.

Pojasnilo:
Veliko ljudi napačno tolmači, da je minimalna plača 809,06€, žal to tudi napačno tolmačijo določeni računovodje. Potrebno je ločiti minimalno plačo in minimalno osnovo za prispevke.
Ker je minimalna osnova za prispevke 809,06€ in, ker iz zgornjega primera izhaja, da je minimalna plača nižja od minimalne osnove za prispevke je potrebno plačevati še razliko.
Če pa bi bila minimalna plača bruto seveda enaka ali višja od osnove 809,06€, ki se uporablja za prispevke pa razlike nebi bilo potrebno obračunavati in plačati.

In sedaj še primer za mesec december 2016 v primeru, da je minimalna plača 700€ neto, kot je predlog oz razmišljanje politikov oz sindikalistov.

Osnovna plača: 1.002,45€ bruto

Opis Na uro % Osnova Znesek

Redno delo 168,00 ur 5,70 100,00 956,88
Državni praznik 8,00 ur 5,70 100,00 45,57
SKUPAJ BRUTO PLAČA 176,00 1.002,45

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 1.002,45 155,38
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 1.002,45 63,76
Prispevek za zaposlovanje 0,14 1.002,45 1,40
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 1.002,45 1,00
Skupaj prispevki delavca 221,54

Splošna olajšava 275,22
Akontacija dohodnine 505,69 80,91

SKUPAJ NETO 700,00

Povračilo stroškov do uredbe vlade – prevoz 21,00 dni 100,00 0,00
Povračilo stroškov do uredbe vlade – prehrana 21,00 dni 100,00 0,00
Skupaj pribitki 0,00

ZA IZPLAČILO:
700,00

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85 1.002,45 88,72
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,56 1.002,45 65,76
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 1.002,45 1,00
Prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 1.002,45 5,31

Skupaj prispevki organizacije 160,79

SKUPAJ STROŠKI PLAČ 1.163,24.

Iz primera izhaja, da bo minimalna plača res, da višja in bo delavec res dobil izplačanega več, a hkrati bo moral plačati tudi večjo akontacijo dohodnine, večje prispevke skratka več si bo vzela država za svoj proračun.

Presojanje ali je dvig minimalne plače smiselen ali ne je prepuščeno posamezniku gotovo pa to ni edini način pri katerem bi delavec za svoje delo lahko dobil več. Eden od načinov je vsekakor tudi znižanje deleža, ki si ga vzamejo javne blagajne. Vendar kokoši, ki nese zlata jajca se najverjetneje ne bo odpovedal nihče.

Ker pa bo visoka dohodnina lahko kaj kmalu presežete olajšave, ki vam pripadajo in bo potrebno dohodnino plačati, kar še zlasti velja za tiste, ki vam je edina mogoča olajšava splošna olajšava. Kdor pa ima otroke oz vzdrževane družinske člane pa je zgodba nekoliko drugačna.

Hvala, da ste si vzeli čas in prebrali prispevek Minimalna plača na 700€ neto?.
Prosimo vas, da si vzamete še trenutek časa in odgovorite na nekaj kratkih vprašanj, ki nam bodo v pomoč pri pripravi novih vsebin na našem blogu. Vprašalnik je anonimen.

1) Je blog zapis, ki ste ga ravnokar prebrali koristen?
2) Ste v pravkar prebranem zapisu našli vse informacije, ki ste jih iskali?
3) Kolikšna je verjetnost, da bi pravkar prebrani blog zapis priporočili svojim znancem/prijateljem?
4) Da vemo kakšna struktura oseb bere naš blog vas prosimo, da označite svoj spol:
5) Prosimo, da izmed ponujenih možnosti izberete v katero starostno skupino sodite.

Hvala za vaše sodelovanje v tej kratki anketi.Ta vnos je bil objavljen v Razno. Zaznamek za trajno povezavo.