Kako odpreti podjetje v S.p?

Odprtje s.p ja lahko izvršimo sami preko portala e-vem pri tem potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo, lahko pa se odpravimo na vem točko pa nam to uredi tam zaposlena oseba.

Neglede na to, kako bomo se postopka lotili, koraki so povsot enaki.

Prvi korak je, da se vpišemo v poslovni register, ki ga vodi Ajpes, drugi, da se vpišemo v obvezna socialna zavarovanja, tretji korak pa je, da se vpišemo v davčni register.
Za drugi in tretji korak imamo časa 8 dni po tem, ko smo vpisani v poslovni register.

1. Korak prijava v poslovni register.

Dejavnost samostojnega podjetnika lahko pričnemo opravljati še le, ko nam Ajpes izda sklep o vpisu v poslovni register. Podatki, ki jih navedemo ob vpisu so javni, nekateri podatki so obvezni, druge lahko izberemo sami.

Pa si bolj podrobno poglejmo vlogo za vpis v poslovni register, ki je vsaj na portalu E-vem sestavljena iz sedmih korakov.

V prvem koraku moramo navesti naziv firme, ki ga določimo sami. Naziv lahko vpišemo v dolgi in kratki obliki, dodati mu moramo ime in priimek podjetnika ter status, da gre za s.p. Tak naziv podjetja, kot ga bomo vpisali takega lahko tudi uporabljamo. Kar ni vpisano ne smemo uporabljati.
Datum vpisa določimo s katerim dnem želimo biti vpisani v poslovni register ter pričeti opravljati dejavnost.
Opozoriti je potrebno, da v kolikor niste lastnik objekta na naslovu kjer boste opravljali dejavnost morate pridobiti soglasje vseh lastnikov objekta, da vam dovolijo opravljanje dejavnosti na tem naslovu. Ukrep je potreben zato, da se preneha ustanavljanje slamnatih podjetji, kjer sploh ni bilo naslova oz so se podjetja registrirala kar vsepovprek.
V kolikor soglasja ne morete pridobiti se lahko odločite za kakšne virtualne pisarne, kar vam seveda za plačilo ponujajo razne agencije.

V tem koraku je potrebno tudi navesti kontaktne podatke. Niso obvezni, so pa priporočljivi, kdor ima namen resnega poslovanja bo podatke objavil (telefon, email naslov, spletna stran), o čemer smo govorili v enem prejšnjih blogov.

V drugem koraku preverimo, če so podatki o podjetniku fizični osebi pravi. V kolikor niso je treba v centralnem registru prebivalstva te podatke uskladiti.

V tretjem koraku za podjetje lahko navedemo zastopnike, ki nas bodo zastopali, ko mi ne bomo delovno sposobni. Zastopnik bo moral dati soglasje, da se z zastopanjem strinja.

V četrtem koraku določimo dejavnosti s katerimi se bo podjetje ukvarjalo. Lahko izberemo več dejavnosti, ena od izbranih dejavnosti pa mora biti izbrana kot primarna dejavnost, to je tista dejavnost s katero bomo opravili največ prometa in na njen račun tudi največ zaslužili. Pri izbiri šifre dejavnosti si lahko pomagamo s klasifikacijami in šifranti dejavnosti.

V petem koraku lahko določimo podružnice, seveda v kolikor jih bomo imeli.

V šestem koraku se odločimo kako želimo prejeti sklep o vpisu.
Če imamo varen elektronski poštni predal potem nam ajpes lahko sklep vroči v elektronski obliki v varen poštni predal, drugače pa ga lahko prevzamemo osebno ali se nam vroči po pošti.
Opomba: Varen elektronski poštni predal pomeni, da se v njega prijavljamo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in ga ne smemo enačiti s svojim mailom. Sledi še podpis izjave o tem, da nimamo neporavnanih obveznosti in izpolnjevanje je končano.

V sedmem koraku preverimo vse potrebno, kar smo vnesli, če je vredu vlogo podpišemo, če ne popravimo določene korake in, ko smo zadovoljni z vlogo jo podpišemo ter oddamo na pristojni organ.
Na enak postopek lahko vlogo tudi spreminjamo, če smo se npr preselili oz bi želeli preseliti sedež podjetja, dodati kontaktne podatke, jih posodobiti. O vsem tem nam bo Ajpes po oddaji popravljenih podatkov tudi izdal sklep.

2. Korak vpis v davčni register

Ko smo oddali vlogo za vpis v poslovni register imamo 8 dni od vpisa oz izdaje sklepa, da se prijavimo še v obvezna socialna zavarovanja ter v davčni register. Seveda pa nam ni potrebno čakati, da prejmemo sklep ampak lahko oddamo obrazce takoj po vlogi za vpis v poslovni register, saj bo sistem vem vloge shranil in jih poslal na pristojni organ še le takrat, ko bo sistem vem prejel sklep o vpisu v poslovni register.

Pri prijavi v davčni register:
V prvem letu poslovanja oz do oddaje prvega obračuna davka od dohodka iz dejavnosti si podjetnik sam določi zavarovalno osnovo, to je osnova od katere se bodo plačevali prispevki za socialno varnost. V nadaljevanju se določi osnova po lestvici na podlagi doseženega dobička v preteklem poslovnem letu.

Polek tega je potrebno napovedati kako se bo ugotavljala davčna osnova na podlagi dejanskih prihodkov dejanskih odhodkov, dejanski prihodki normirani odhodki. Od vrste načina ugotavljanja davčne osnove se obračunava tudi dohodnina. V tem koraku se je dobro posvetovati z računovodstvom oz nekom, ki zadeve pozna, da vam bo svetoval obtimalno. Način ugotavljanja davčne osnove lahko spremenite ob oddaji letnega poročila.

Informativno je tudi potrebno napovedati kdo bo vodil poslovne knjige. Ta podatek je zgol informativen, če boste napisali Jože Novak ni potrebno, da je to Jože Novak saj vas podatek ne zavezuje, furs bo vedel, da ni Jože Novak, ko boste vi oz računovodja poročali na Furs.

Potrebno je tudi napovedati kako boste vodili poslovne knjige enostavno ali dvostavno. Način vodenja lahko spremenite enkrat letno in sicer do konca decembra tekočega leta je potrebno Furs obvestiti, da boste z novim letom vodili poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, če ste sedaj enostavni.

Določiti morate tudi koliko prihodkov in koliko odhodkov načrtujete v tekočem poslovnem letu. Opozarjamo vas, da v primeru, da boste navedli veliko prihodkov pa malo odhodkov boste že kar takoj primorani plačevati akontacijo dohodnine, ki jo boste lahko dobili vrnjeno ali pa ne odvisno od končnega obračuna davka od dohodka iz dejavnosti. Dobro je, da napoveste tako, da je razlika med prihodki in odhodki čim manjša ali enako 0.

Povedati morate tudi ali imate račune v tujini, pa, če imate povezane osebe.
Furs vam o vpisu ne bo izdal nobenega sklepa oz potrdila.

3. Korak prijava v obvezna socialna zavarovanja:

Zadnji korak pri registraciji podjetja je prijava v obvezna socialna zavarovanja, ki jo izvedete z oddajo obrazca m1.

Nekatere stvari so na katere vas je potrebno opozoriti.
Datum pričetka zavarovanja je dan, kot ste ga vpisali v poslovni register.
Polje 16 delovni zavarovalni čas zavarovanca na teden se vpiše 40 razen, če ne razpolagate z odločbo ki vam dovoljuje skrajšani delovni čas ali pa, če ste zavarovani kje drugje. Pomembno je, da imate skupni zavarovalni čas 40 ur na teden.
Zelo pomemben podatek je tudi polje 29 na obrazcu m1 in sicer vrsta invalidnosti.
Če ste invalid lahko izpolnete ustrezno šifro invalidnosti v skladu z odločbo, saj boste tako lahko uveljavljali določene ugodnosti v skladu z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, če invalidnosti nimate tega ne izpolnjujete.
Priložiti pa morate kot prilogo tudi odločbo na podlagi katere ste navedli, da imate invalidnost, če ste jo izbrali.

Ko bo ZZZS izvedel vpis boste prejeli potrdilo, ki ga morate shraniti.

S tem je postopek registracije samostojnega podjetnika končan.

Opomba:
V kolikor boste odprli popoldanski s.p, kot je pogovorni izraz za tiste, ki opravljajo dopolnilno delo prijava v m1 ni potrebna, saj ste zavarovani drugje torej iz delovnega razmerja. Tisti, ki imate pravice po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov pa vas je potrebno opozoriti, da v okviru popoldanskega s.p ja teh pravic ne morete uveljavljati, ker ni pravilna zavarovalna podlaga.

Hvala, da ste si vzeli čas in prebrali prispevek Kako odpreti podjetje v S.p?.
Prosimo vas, da si vzamete še trenutek časa in odgovorite na nekaj kratkih vprašanj, ki nam bodo v pomoč pri pripravi novih vsebin na našem blogu. Vprašalnik je anonimen.

1) Je blog zapis, ki ste ga ravnokar prebrali koristen?
2) Ste v pravkar prebranem zapisu našli vse informacije, ki ste jih iskali?
3) Kolikšna je verjetnost, da bi pravkar prebrani blog zapis priporočili svojim znancem/prijateljem?
4) Da vemo kakšna struktura oseb bere naš blog vas prosimo, da označite svoj spol:
5) Prosimo, da izmed ponujenih možnosti izberete v katero starostno skupino sodite.

Hvala za vaše sodelovanje v tej kratki anketi.Ta vnos je bil objavljen v Podjetniška šola. Zaznamek za trajno povezavo.